پتانسیل اقتصادی استان سیستان وبلوچستان:

عملکرد حوادث و فرایندهای متفاوت زمین شناسی، موجبپدیده های متنوع و مناسب معدن زایی در استان سیستان و بلوچستان شده اند. به عبارتبهتر، در این استان (سیستان و بلوچستان) انواع گوناگونی از محیط های اقیانوسیو مجموعه های افیولتیتی، فعالیت های ماگمایی به ویژه قوس های آتشفشانی خشکی وجوددارند که عموما با تمرکز گروه های گوناگونی از ذخایر معدنی فلزی و غیرفلزی همراهندو در صورت شناسایی، اکتشاف و بهره برداری می توانند، در توسعه ی استان نقش اساسیداشته باشند.از نظر متالوژنی، استان سیستان و بلوچستان را می توان به چند پهنه،زیرپهنه و گروه های معدنی تقسیم کرد که شاملزون متالوژنینهبندان – ایرانشهر،  زون متالوژنی سیستان، زون متالوژنی بزمان- سبزواران، زون متالوژنی میناب- ایرانشهر، زونمتالوژنی لوت، زون متالوژنی مکران و زون متالوژنی هلمند- زابل می باشند.مشخص ترین ویژگی متالوژنی استان سیستان و بلوچستان، کانی سازی مس استکه در تمام واحدهای متالوژنی گفته شده دیده می شود. کانی سازی طلا، با وجودپراکندگی موجود در هاله های ژئوشیمیایی طلادار، درخور توجه است. ضمنا در این استانسازندهای معدنی حاوی هاله های ژئوشیمیایی نقره، دورنمای امیدوارکننده ای دارند.

/ 1 نظر / 23 بازدید
امیرهوشنگ نورا

سلام، من بعنوان یک بسیجی زمین شناس راه جدیدی برای معرفی پتانسیل های سیستان و بلوچستان را بکار گرفته ام. یک هیأت کانادایی برای بازدید از دامنه های شمالی تفتان آمده بودند، که من بجای خودرو آنها را سوار بر گاومیش کردم. به آنها خیلی خوش گذشت و بعنوان ژئوتوریسم دوستان آنها نیز بعداً آمدند زابل پیش من درخواست تور گاومیش سواری همراه با بازدید زمین شناسی کردند. با این ترفند من قصد دارم پتانسیل های کانه سازی این استان را شکوفا نمایم.