زمین شناسی نصرت آباد

از نظر لیتولوژی این منطقه دارای تنوع زیاد و شامل سنگ های آمیزه رنگین ، نهشته های فیلیشی همزمان باتکتونیک (syntectonics) ، برونزدگی هایی از سنگ های آتشفشانی وابسته به زمان ائوسن و سرانجام نهشته های زمان کواترنر می باشد .

چهره ی برجسته ی مورفو تکتونیکی منطقه ، گسل های کهورک و نصرت آباد است که با روند شمال باختری - جنوب خاوری (گسل نصرت آباد) و جنوب باختری - شمال خاوری (گسل کهورک) در خارج از منطقه ، به هم پیوسته و گسل نهبندان را می سازند .

این گسله ها به ویژه گسله کهورک یکی از گسل های اصلی ایران زمین است که مرز میان پهنه های زمین ساختی نهبندان - خاش و بلک لوت را ترسیم می نمایند .

 

/ 0 نظر / 43 بازدید