پتانسیل اقتصادی و معدنی منطقه نصرت آباد

در بخش زمین شناسی اقتصادی این نوشتارکوشش شده است تا ارزیابی مختصری از پتانسیل اقتصادی موجود در رویه چهار گوش نصرت آباد به عمل آید.

بررسی مدارک و اطلاعات موجود ، مطالعات صحرایی و آزمایشگاهی وعملیات اکتشافی انجام شده در چهار گوش نصرت آباد نشان می دهد که پتانسیل اقتصادی در این ناحیه بیشتر مرتبط با پوسته ی اقیانوسی و زون افیولیتی آمیزه ی رنگین و همچنین گسل های عمیق ناحیه می باشد .

با دیدگاه زمین ساخت ورقی این منطقه دارای ویژگی های پوسته ی اقیانوسی ، ولکانو_ پلوتونیسم حاشیه قاره ای ومحل تصادم (collision) می باشد . حاصل این تصادم ولکانیسمی است که روند کاملی ازسری تولوئیتی کم پتاس بستر اقیانوسی تا ماگماتیسم کالکوآلکالن حاشیه ی قاره ای را نشان می دهد که باعث نهشته شدن مواد معدنی مختلف و تشکیل انواع ترکیبات معدنی که معمولاً درکمربندهای فلزایی (metallogenic beltes)یافت می شود .

پتانسیل اقتصادی این منطقه بیشتر کرومیت ، سولفورتوده ای مس ، منیزیت ، آزبست و گچ توصیف شده است .

/ 0 نظر / 26 بازدید